Wybrane aspekty ekologii gryzonii

Biologia i przyroda

Informacje

Opracowanie wraz z licznymi rycinami i tabelami jest rezultatem 12-letnich badań terenowych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Autorka badała ekologię drobnych ssaków w kilku zadrzewieniach śródpolnych, tzw. wyspach środowiskowych, ważnych dla flory i fauny składników krajobrazu...

Cena: 55,64
Dostępność: dostępny od ręki