Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych

Nauki humanistyczne

Informacje

comfeel rękawiczki

Publikacja daje szerokie spojrzenie na obecną w społeczeństwie polskim stygmatyzację osób chcących popełnić samobójstwo, osób homoseksualnych, comfeel rękawiczki dotkniętych niepełnosprawnością, schizofrenią, przemocą w rodzinie czy alkoholizmem oraz ich bliskich. Wskazuje duże znaczenie wirtualnych...

Cena: 40,50
Dostępność: dostępny od ręki