Struktura rewolucji naukowych

Nauki humanistyczne

Informacje

już czas reklama

Odkrycia nowych teorii nie są jedynymi zdarzeniami w nauce wywierającymi rewolucyjny wpływ na specjalistów z dziedziny, w której zostały dokonane. Założenia, już czas reklama na których opiera się nauka normalna, określają nie tylko, z jakiego rodzaju bytów składa się świat, lecz również z jakich...

Cena: 47,04
Dostępność: dostępny do tygodnia