Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

do lasu nie pojade

Publikacja zawiera wnikliwe omówienie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W pracy podjęte zostały m.in. takie problemy do lasu nie pojade jak:- aksjologiczne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej,- pojęcie i istota bezpieczeństwa wewnętrznego oraz podstawowe formy...

Cena: 37,80
Dostępność: dostępny od ręki