Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku Tom 3

Historia

Informacje

Niniejszy tom stanowi próbę poszerzenia naszej wiedzy o \"Solidarności\" rolników. Instytut Pamięci Narodowej jest jednym z ośrodków naukowych szczególnie predysponowanych do badania tej sfery historii ruchu ludowego, zwłaszcza pod kątem jego relacji z władzami PRL. Ze względu na...

Cena: 34,50
Dostępność: dostępny od ręki