Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana

E-książki

Informacje

nero 6 pl

O globalnej wiosce słyszy się często, ale nazwisko autora tego terminu, jego poglądy i dzieła znane są tylko nielicznym. W swej nero 6 pl pracy Kalina Kukiełko-Rogozińska nie tylko opisuje i stara się usystematyzować wiedzę na temat dorobku McLuhana, wpisując ją jednocześnie w pejzaż...

Cena: 26,95
Dostępność: sprawdź w sklepie