Marketing usług logistycznych

E-książki

Informacje

www.a10.pl gry online

Celem naukowo-badawczym niniejszej monografii jest przybliżenie odbiorcom zagadnień marketingu usług logistycznych, wskazanie jego istoty i www.a10.pl gry online specyfiki, uwarunkowań kierunków jego rozwoju, wykorzystania instrumentów marketingowych w usługach logistycznych.Przedmiotem rozważań jest zbadanie,...

Cena: 57,27 59,51 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie