Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXI

Nauki humanistyczne

Informacje

Rozprawa jest kolejną, po długim okresie oczekiwania, próbą wypełnienia luki w badaniach dialektów wielkopolskich w zakresie tematycznym najbardziej typowym dla wsi: istniejący Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, choć niezwykle cenny jako źródło materiału językowego, nie...

Cena: 24,27
Dostępność: dostępny od ręki