Ilustrowane Pismo Święte dla dzieci

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Bóg nas kocha i chce, byśmy żyli w Jego miłości. Ale skąd to wiemy? Jak Bóg przemawia do nas i wskazuje swoją drogę? Dlatego mamy Pismo Święte. Mówi ono o tym, czego Bóg dokonał na świecie od początku czasu aż do dni odkupienia nas przez Chrystusa. Wydarzenia, o których opowiada,...

Cena: 24,52
Dostępność: dostępny do tygodnia