Zmiany w dobrej reputacji - łatwiej ją teraz stracić, więc uważaj

E-książki

Informacje

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie 15 grudnia 2016 r., wprowadziła szczegółową listę naruszeń przepisów krajowych, w wyniku których będzie można utracić dobrą reputację. Zmienił się również sposób kwalifikacji naruszeń regulacji europejskich....

Katalog