Roztropność, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość jako wyznaczniki chrześcijańskiej moralności

E-książki

Informacje

Szczególną formą realizacji ludzkiego - chrześcijańskiego powołania jest czynienie dobra w postaci utrwalonej postawy, tj. cnoty. W https://uholki.pl/ chrześcijaństwie, w oparciu o filozofię grecką, wypracowano koncepcję czterech cnót kardynalnych, którymi są: roztropność, męstwo, umiarkowanie i...

Katalog