Projekt dla Polski Perspektywa lewicowa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Tekst ten stara się przedstawić, z lewicowej perspektywy, problemy, przed którymi stoi obecnie nasz kraj. Wszakże owa perspektywa ujęta jest tu inaczej, niż była ujmowana dawniej w programach partii socjalistycznych i socjaldemokratycznych. Ze WstępuWitam z uznaniem ten projekt #8211;...

Katalog