Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe

Historia

Informacje

emalia do wanien

Tom stanowi pokłosie ogólnopolskiej sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Ryszarda Łużnego (1927-1998), wybitnego filologa slawisty, badacza literatury emalia do wanien i kultury narodów wschodniosłowiańskich, edytora i tłumacza. Tematyka sesji - przygotowanej z inicjatywy i staraniem uczniów...

Cena: 25,88
Dostępność: dostępny do tygodnia