Pierwsza pomoc na morzu

Zdrowie i uroda

Informacje

Poradnik zawiera usystematyzowane wskazówki postępowania w sytuacjach, gdy konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy na jachcie morskim. Nawet osoby laparoskopia diagnostyczna bez medycznego doświadczenia będą wiedziały jakie działania podjąć i w jakiej kolejności. Niezwykle pomocne są zwięzłe opisy jednostek...

Katalog