Kształtowanie kompetencji świadczenia usług tłumaczeniowych z perspektywy przyszłych tłumaczy

Do nauki języków

Informacje

Autorzy komplementarnie połączyli swoje kompetencje teoretyczne i metodologiczne #8211; pedagoga pracy i andragoga (K. Klimkowska) oraz translatologa i dydaktyka translacji (K. Klimkowski), co w efekcie dało interdyscyplinarne studium postrzegania przez kształcących się tłumaczy,...

Katalog