Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality of Life

E-książki

Informacje

Książka ma na celu zdefiniowanie wpływu nowych technologii i innowacji technologicznych na rozwój społeczno-gospodarczy i jakość życia w Polsce sprzedam zadłużoną spółkę i UE oraz wskazanie głównych, obecnych i przyszłych wyzwań związanych z tymi technologiami na poziomie krajowym, regionalnym/lokalnym i...

Katalog