Identyczność i różnica

Nauki humanistyczne

Informacje

Autor diagnozuje dziejową sytuację człowieka w dobie cywilizacji technicznej i dominacji \"ontoteologii\". Zajmuje stanowisko w kwestii miejsca i roli metafizyki w ludzkim myśleniu, wypowiada się o \"Bogu filozofów\" odległym od \"boskiego Boga\". Do Boga filozofów człowiek \"ani nie może się...

Cena: 24,64
Dostępność: dostępny od ręki