Hiszpania wielokulturowa

E-książki

Informacje

Nie jest to książka o odmienności Hiszpanii, ale o odmienności etnicznej w obrębie Hiszpanii, dotyczy wielokulturowości tego kraju, zarówno dawnej, jak i dzisiejszej. Wprowadzając jako alternatywne wobec "wielokulturowości" pojęcia "transkulturowości" oraz "interkulturowości", autorka...

Katalog