Historia i społeczeństwo. Wehikuł czasu

Szkoła podstawowa 4-6

Informacje

Jak pomaga w nauce?Tematyka ćwiczeń w zeszycie jest odzwierciedleniem lekcji z podręcznika. Uczeń może skorzystać z wiedzy wyniesionej z zajęć, a kiedy to nie wystarcza #8211; sięgnąć do wiadomości zawartych w podręczniku. Może ćwiczyć nawet w wypadku nieobecności na lekcji.Jak...

Katalog