Historia administracji w Polsce 1764-1989

Prawo

Informacje

Najobszerniejsza publikacja źródeł w naukach historycznoprawnych.Ułatwia zrozumienie procesu zmian administracyjnych, ich przyczyn i okoliczności.Obszerne zestawienie najważniejszych aktów prawnych od czasów stanisławowskich do końca istnienia Polski Ludowej.Czytelny podział rzeczowy i...

Katalog