Elity kongijskie w poszukiwaniu tożsamości

E-książki

Informacje

Tematem książki jest rozwój nowych elit i ich znaczenie w określaniu afrykańskiej tożsamości, jak też problem polemiki elit kongijskich z dziedzictwem importowanych do Afryki wzorów kulturowych Zachodu.

Katalog