Edukacja a nowe technologie w kulturze informacji i komunikacji

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

#8222;[#8230;] Ciągle zmieniająca się pod wpływem mediów rzeczywistość kulturowa i edukacyjna skłania do podejmowania dogłębnych http://bhp-spec.pl/ i wielopłaszczyznowych badań współczesnego świata. Przedstawiona do recenzji książka podejmuje próby wyjaśnienia potencjału i zagrożeń...

Katalog