Droga bez powrotu? Komedie sceniczne Mariana Hemara

Kultura i sztuka

Informacje

`Zdaję sobie sprawę z tego, że w swojej pracy dotknęłam jedynie niektórych zagadnień, sygnalizując tylko ich istnienie. Dramaturgia Mariana Hemara, ale także i jego twórczość liryczna, to wciąż teren wymagający dalszych badań, stanowiący nadal wyzwanie dla wszystkich tych, którym...

Katalog