Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą

E-książki

Informacje

- Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich czasowników modalnych i ich możliwych kombinacji we współczesnej angielszczyźnie - Kontrastowe ujęcie czasowników will, would, need, have to, has to, must, may, might, can, could, should, ought to- Uwydatnienie najdrobniejszych...

Katalog