Analiza źródeł na maturze ustnej i pisemnej z historii

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Suplement zawiera zestawy pytań na maturze ustnej i pisemnej, przykłady analizy wybranych tekstów źródłowych oraz przykłady analizy zestawu źródeł.

Katalog